EkoWalentynki 2018 rok

    „EkoWalentynki czyli kochamy recykling”

Regulamin 

Do udziału w   akcji  „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling” zostały zaproszone przedszkola i oddziały przedszkolne z terenu Gminy Gniezno oraz Szkoła Podstawowa w Karniszewie z Gminy Mieleszyn.

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni już po raz czwarty włączyło się w ogólnopolską akcję edukacyjną „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”.

Ponad 60 miejscowości w Polsce wzięło udział w tegorocznej edycji Ekowalentynek, która zaczęła się w  Dniu Zakochanych - 14 lutego 2017 r.  , a zakończy 22 kwietnia w Dzień Ziemi.

Na terenie Gminy Gniezno EkoWalentynki już zostały podsumowane.

 

W akcji wzięły udział przedszkola i oddziały przedszkolne z terenu Gminy Gniezno. W tym roku do akcji włączyła się po raz drugi Szkoła Podstawowa z Karniszewa z Gminy Mieleszyn.

W wyznaczonym przez przedszkola terminie zostały odebrane baterie i drobne elektrośmieci. Sposób zbierania baterii i drobnego ZSEE  był dowolny. Odbiór baterii i ZSEE zagwarantował organizator. Na podsumowaniu akcji członkowie Siedliska rozdali lizaki w kształcie serca w zamian za przyniesione zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).  Sposób podsumowania EkoWalentynek również był dowolny, zależny od koordynatora akcji w danym przedszkolu. Poniżej tabelka podsumowująca.

 

Lp.

Nazwa placówki oświatowej

Il.

dzieci

     Działania

1.

Przedszkole  w Szczytnikach Duchownych

100

Quiz ekologiczny, pogadanka, film edukacyjny,  plakaty, wykonanie prac plastycznych z surowców wtórnych.

2.

Przedszkole w Jankowie Dolnym

50

Quiz ekologiczny, pogadanka.

3.

Przedszkole  w Zdziechowie

68

Quiz ekologiczny oraz występ artystyczny dzieci  

4.

Oddział Przedszkolny                            w Modliszewku

26

,,Escape room"- do rozwiązania ekologiczne zagadki, powstanie Ekologicznej Pani Wiosny. 

5.

Oddział Przedszkolny                         w Goślinowie

15

Quiz ekologiczny, pogadanka.

6.

Oddział Przedszkolny w Pyszczynie

67

Podsumowanie w formie pogadanki, przygotowanie piosenek związanych tematycznie z ekowalentynkami.

 

Uczniowie przynieśli kilkadziesiąt kilogramów baterii oraz kilkanaście kartonów drobnych elektrośmieci.

Za baterie i  ZSEE młodzi ekolodzy otrzymali lizaki.

 

Pamiętajmy-  lizak to  tylko symbol !

 

Każdy z nas dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i ZSEE zapobiega szkodliwym skutkom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

SZCZYTNIKI DUCHOWNE

 

MODLISZEWKO

 

JANKOWO DOLNE

 

Dodatkowo do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dołączyła Szkoła Podstawowa w Karniszewie

„EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”

EKOWALENTYNKI PODSUMOWANIE AKCJI

 

Do udziału w   akcji  „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling” zostały zaproszone przedszkola i oddziały przedszkolne z terenu Gminy Gniezno oraz Szkoła Podstawowa w Karniszewie z Gminy Mieleszyn.

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni już po raz czwarty włączyło się w ogólnopolską akcję edukacyjną „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”.

Ponad 60 miejscowości w Polsce wzięło udział w tegorocznej edycji Ekowalentynek, która zaczęła się w  Dniu Zakochanych - 14 lutego 2017 r., a zakończy 22 kwietnia w Dzień Ziemi.

Na terenie Gminy Gniezno EkoWalentynki już zostały podsumowane.

W akcji wzięły udział przedszkola i oddziały przedszkolne z terenu Gminy Gniezno. W tym roku do akcji włączyła się po raz drugi Szkoła Podstawowa z Karniszewa z Gminy Mieleszyn.

W wyznaczonym przez przedszkola terminie zostały odebrane baterie i drobne elektrośmieci. Sposób zbierania baterii i drobnego ZSEE  był dowolny. Odbiór baterii i ZSEE zagwarantował organizator. Na podsumowaniu akcji członkowie Siedliska rozdali lizaki w kształcie serca w zamian za przyniesione zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).  Sposób podsumowania EkoWalentynek również był dowolny, zależny od koordynatora akcji w danej szkole. Poniżej tabelka podsumowująca.

 

Lp.

Nazwa placówki oświatowej

Il.

dzieci

     Działania

1.

Przedszkole  w Szczytnikach Duchownych

100

Quiz ekologiczny, pogadanka, film edukacyjny,  plakaty, wykonanie prac plastycznych z surowców wtórnych.

2.

Przedszkole w Jankowie Dolnym

50

Quiz ekologiczny, pogadanka.

3.

Przedszkole  w Zdziechowie

68

Quiz ekologiczny oraz występ artystyczny dzieci  

4.

Oddział Przedszkolny                            w Modliszewku

26

,,Escape room"- do rozwiązania ekologiczne zagadki, powstanie Ekologicznej Pani Wiosny. 

5.

Oddział Przedszkolny                         w Goślinowie

15

Quiz ekologiczny, pogadanka.

6.

Oddział Przedszkolny w Pyszczynie

67

Podsumowanie w formie pogadanki, przygotowanie piosenek związanych tematycznie z ekowalentynkami.

 

Uczniowie przynieśli kilkadziesiąt kilogramów baterii oraz kilkanaście kartonów drobnych elektrośmieci.

Za baterie i  ZSEE młodzi ekolodzy otrzymali lizaki.

Pamiętajmy -  lizak to  tylko symbol !

Każdy z nas dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i ZSEE zapobiega szkodliwym skutkom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.Oddział Przedszkolny w Modliszewku

 

 

Przedszkole w Szczytnikach Duchownych

 

Przedszkole w Jankowie Dolnym

 

Przedszkole w Zdziechowie

 

Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Goślinowie

„EkoWalentynki czyli kochamy recykling”

EKOWALENTYNKI   2017 na terenie Gminy Gniezno i Gminy Mieleszyn  pod hasłem:

EkoWalentynki czyli kochamy recykling”

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni już po raz trzeci włączyło się w ogólnopolską akcję edukacyjną „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”.

Ponad 100 miejscowości w Polsce bierze  udział w tegorocznej edycji Ekowalentynek, która zaczęła się w  Dniu Zakochanych - 14 lutego 2017 r.  , a zakończy 22 kwietnia w Dzień Ziemi.

W akcji biorą udział wybrane szkoły, organizacje społeczne, samorządy, firmy oraz media. Tak jak w poprzednich edycjach partnerami „EkoWalentynek” są: REMONDIS Electrorecycling, Electro-SystemOrganizacja Odzysku SEiE i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu baterii oraz elektroodpadów.

W 2016 roku w Polsce sprzedano na rynku (wstępne dane) 600 mln sztuk baterii - czyli ok. 12.500 tys. ton. Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska miała obowiązek zebrać selektywnie 45% baterii z rynku - czyli ok. 5625 ton. Cel został osiągnięty! Szacuje się, że w roku 2017 sprzedaż baterii w Polsce wzrośnie, a razem z nią zwiększy się obowiązkowy poziom zbiórki zużytych baterii do ok. 6000 ton.

W ramach akcji „EkoWalentynki” od zeszłego roku zbierane są również elektroodpady. W 2015 roku wprowadzono na rynek 526 tys. ton nowego sprzętu i zebrano zgodnie z planami 199 tys. ton ZSEE. Szacuje się, że ilości wprowadzanego na rynek nowego sprzętu rosną średnio o 5% rocznie, czyli w 2017 roku sprzedanych zostanie około 580 tys. ton nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Obowiązkowy poziom zbiórki wynosi 40% (liczonej od średniej sprzedaży z trzech poprzednich lat), więc w tym roku Polska musi zebrać około 210 tys. ton zużytych pralek, lodówek, komputerów i innych elektrogratów. Trzeba pamiętać, że nowa ustawa o ZSEE wprowadza podwyższone obowiązki zbierania i przetwarzania, które osiągną w 2021 roku poziom 65% masy wprowadzonego na rynek sprzętu!

W Polsce w ostatnich latach przeszkodą w zwiększaniu poziomu zbiórki i recyklingu ZSEE była szara strefa - w ubiegłych latach plagą było rozbieranie elektroodpadów w punkach skupu złomu, bez jakichkolwiek standardów jakościowych, co skutkowało zanieczyszczaniem środowiska. Obecnie największy problem stanowi wyrzucanie elektroodpadów i baterii razem z innymi odpadami komunalnymi. Dlatego tak ważna jest powszechna, ciągła i skuteczna edukacja ekologiczna!

Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi  odpadami?
 

  • Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi.
  • Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np.: ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!
  • Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym grożą nam wysokie kary pieniężne – do 5000 zł!

Rodzaje substancji niebezpiecznych w wybranych rodzajach sprzętu:
 

Rodzaj zużytego sprzętu

Rodzaj substancji niebezpiecznych

zawartych w sprzęcie

Zagrożenie dla ludzi i środowiska

Monitory, telewizory

Arsen, ołów, kadm, chrom, rtęć

Substancje te posiadają silne właściwości trujące, mutagenne i rakotwórcze

Lodówki

Freony

Główny czynnik odpowiedzialny za powstanie dziury ozonowej

Świetlówki

Rtęć i luminofory

Rtęć powoduje zaburzenia słuchu, wzroku, mowy, koordynacji ruchowej

Komputery

Związki bromu

Powodują schorzenia układu rozrodczego i nerwowego

                

 

Realizacja akcji  „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling” na          terenie powiatu gnieźnieńskiego

 

Na terenie Gminy Gniezno EkoWalentynki już zostały podsumowane.

 

W akcji wzięły udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Gniezno. W tym roku do akcji włączyła się również szkoła Podstawowa z Karniszewa z Gminy Mieleszyn.                              

W wyznaczonym przez szkoły terminie zostały odebrane baterie i drobne elektrośmieci. Sposób zbierania baterii i drobnego ZSEE  był dowolny. Odbiór baterii i ZSEE zagwarantował organizator. Na podsumowaniu akcji członkowie Siedliska rozdali lizaki w kształcie serca w zamian za przyniesione zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).  Sposób podsumowania EkoWalentynek również był dowolny, zależny od koordynatora akcji w danej szkole. Poniżej tabelka podsumowująca.

 

Lp.

Placówka oświatowa

 

                       Działania

1.

Filia Szkoła w Mnichowie

Gmina Gniezno

Lekcja omawiająca temat recyklingu i selekcji odpadów, wykonanie prac plastycznych – pokonkursowa  wystawa             w korytarzu szkoły

2.

Zespół Szkolno Gimnazjalny              w Szczytnikach Duchownych

Gmina Gniezno

Konkursy ekologiczne na plakat oraz przedmioty wykonane z recyklingu.

3.

Zespół Szkół w Jankowie Dolnym

Gmina Gniezno

Pogadanka nt. recyklingu. Apel podsumowujący. Pokaz mody z recyklingu.

4.

Zespół Szkolno–Gimnazjalny  w Zdziechowie

Gmina Gniezno

Pogadanka nt. recyklingu. Apel podsumowujący akcję w szkole.

5.

Szkoła Podstawowa                            w Modliszewku

Gmina Gniezno

Pogadanka  nt. recyklingu i selekcji odpadów. Konkurs na piosenkę ekologiczną. Wystawa przedmiotów wykonanych z recyklingu. Apel podsumowujący akcję.

6.

Szkoła Podstawowa                           w Goślinowie

Gmina Gniezno

Konkurs plastyczny nt. recyklingu – plakaty. Pogadanka na temat recyklingu i selekcji odpadów z projekcją filmu. Apel podsumowujący.

7.

Szkoła Podstawowa w Karniszewie

 Gmina Mieleszyn

Na lekcjach przyrody projekcja krótkich filmów: „Postępowanie ze zużytym sprzętem” oraz „Nie wyrzucają tylko sprzedają elektronikę”. Prezentacja przygotowana przez uczniów. Konkurs rysunkowy. Apel podsumowujący akcję.

 

Uczniowie przynieśli kilkadziesiąt kilogramów baterii oraz kilka kartonów drobnych elektrośmieci.

Za baterie i  ZSEE młodzi ekolodzy otrzymali lizaki.

 

Pamiętajmy-  lizak to  tylko symbol !

 

Każdy z nas dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i ZSEE zapobiega szkodliwym skutkom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

 

 

Szkoła Podstawowa w Modliszewku

Szkoła Podstawowa z Karniszewa

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych

Zespół Szkół w Jankowie Dolnym

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie

Filia Szkoła w Mnichowie

Szkoła w Goślinowie

Ekowalentynki 2015

 

EkoWalentynki już za nami, lizaki rozdane, baterie zebrane i umieszczone w specjalnych pojemnikach. Rozpiera nas  duma i jednocześnie radość, że lata edukacji prośrodowiskowej nie poszły na marne. Zebraliśmy w ciągu dwóch dni ok. 240 kg baterii, które zajmują objętość 11 kartonów.

Chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom Gniezna i  okolic, w szczególności uczniom Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Szczytnikach Duchownych i Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym. Uczniowie tych placówek przygotowali na piątek 13 lutego różne atrakcje mające zachęcić kolegów i koleżanki do przynoszenia baterii. W Szczytnikach Duchownych wyemitowali audycję radiową oraz  przeprowadzili konkurs związany z  selektywną  zbiórką odpadów. W audycji, przeplatanej życzeniami walentynkowymi, zawarto treści związane z wpływem baterii na środowisko i organizm człowieka. Natomiast w Jankowie Dolnym porozwieszano  plakaty informujące o zbiórce baterii i przygotowano trzy stanowiska do ich odbioru. Ponadto w sali gimnastycznej odbyły się  występy artystyczne poświęcone ochronie środowiska, które przeplatane  były scenkami związanymi z Dniem Zakochanych. Dzień później, 14 lutego w sobotę rozdawaliśmy lizaki i jabłka w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Nasze stoisko, jak przystało na walentynki, udekorowane było balonami w kształcie serca. Frekwencja dopisała. Korzystając ze słonecznej pogody przychodziły  całe rodziny, matki z dziećmi lub rodzeństwa.

EkoWalentynki 2015 - zaproszenie

Ponad 100 miejscowości w Polsce weźmie udział w tegorocznych EkoWalentynkach.  W Dzień Zakochanych - 14 lutego będziemy rozdawać lizaki w kształcie serca za przynoszone zużyte baterie. Tak jak w poprzednich edycjach akcji jej partnerami są Remondis Electrorecycling i Europejska Platforma Recyklingu. Pomysłodawcą akcji jest ekolog Dominik Dobrowolski, a jej lokalnym koordynatorem w Gnieźnie i Gminie Gniezno jest Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie i Stowarzyszenie „Siedlisko” w Lubochni. Zapraszamy do kontaktu i do udziału w akcji: dane  kontaktowe  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 693 423 720. Baterie będą zbierane w kilku miejscach: 14.02.2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie przy ul. Łubieńskiego 11  w godzinach  10,00 – 12,00  oraz 13.02.2015 w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych w godz. 10,00-11,30 i w Zespole Szkół w Jankowie Dolnym w godz. 11,30-13,00  (1 lizak za 5 baterii).

W 2014 roku w Polsce wprowadzono na rynek ok. 400 mln sztuk baterii - czyli ok. 11 tys. ton. Zużyte baterie z uwagi na swój skład chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich (ołów, rtęć) mogą być odpadami niebezpiecznymi. Zużyte baterie powinny być zatem segregowane i utylizowane w specjalnych instalacjach. Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska miała obowiązek zebrać selektywnie w 2014 roku 35% baterii z rynku (ok. 3. 800 ton)!  W roku 2015 wzrasta poziom obowiązkowej selektywnej zbiórki zużytych baterii do 40%. Szacujemy, że trzeba będzie zebrać 4.500  ton baterii. Każda zużyta bateria powinna trafić do specjalnego pojemnika na baterie, a nie do zwykłego kosza na odpady! Szczegóły akcji EkoWalentynki, wykaz lokalnych koordynatorów na stronie: www.cycling-recycling.eu.