„EkoWalentynki czyli kochamy recykling”

EKOWALENTYNKI   2017 na terenie Gminy Gniezno i Gminy Mieleszyn  pod hasłem:

EkoWalentynki czyli kochamy recykling”

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni już po raz trzeci włączyło się w ogólnopolską akcję edukacyjną „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”.

Ponad 100 miejscowości w Polsce bierze  udział w tegorocznej edycji Ekowalentynek, która zaczęła się w  Dniu Zakochanych - 14 lutego 2017 r.  , a zakończy 22 kwietnia w Dzień Ziemi.

W akcji biorą udział wybrane szkoły, organizacje społeczne, samorządy, firmy oraz media. Tak jak w poprzednich edycjach partnerami „EkoWalentynek” są: REMONDIS Electrorecycling, Electro-SystemOrganizacja Odzysku SEiE i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu baterii oraz elektroodpadów.

W 2016 roku w Polsce sprzedano na rynku (wstępne dane) 600 mln sztuk baterii - czyli ok. 12.500 tys. ton. Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska miała obowiązek zebrać selektywnie 45% baterii z rynku - czyli ok. 5625 ton. Cel został osiągnięty! Szacuje się, że w roku 2017 sprzedaż baterii w Polsce wzrośnie, a razem z nią zwiększy się obowiązkowy poziom zbiórki zużytych baterii do ok. 6000 ton.

W ramach akcji „EkoWalentynki” od zeszłego roku zbierane są również elektroodpady. W 2015 roku wprowadzono na rynek 526 tys. ton nowego sprzętu i zebrano zgodnie z planami 199 tys. ton ZSEE. Szacuje się, że ilości wprowadzanego na rynek nowego sprzętu rosną średnio o 5% rocznie, czyli w 2017 roku sprzedanych zostanie około 580 tys. ton nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Obowiązkowy poziom zbiórki wynosi 40% (liczonej od średniej sprzedaży z trzech poprzednich lat), więc w tym roku Polska musi zebrać około 210 tys. ton zużytych pralek, lodówek, komputerów i innych elektrogratów. Trzeba pamiętać, że nowa ustawa o ZSEE wprowadza podwyższone obowiązki zbierania i przetwarzania, które osiągną w 2021 roku poziom 65% masy wprowadzonego na rynek sprzętu!

W Polsce w ostatnich latach przeszkodą w zwiększaniu poziomu zbiórki i recyklingu ZSEE była szara strefa - w ubiegłych latach plagą było rozbieranie elektroodpadów w punkach skupu złomu, bez jakichkolwiek standardów jakościowych, co skutkowało zanieczyszczaniem środowiska. Obecnie największy problem stanowi wyrzucanie elektroodpadów i baterii razem z innymi odpadami komunalnymi. Dlatego tak ważna jest powszechna, ciągła i skuteczna edukacja ekologiczna!

Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi  odpadami?
 

  • Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi.
  • Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np.: ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!
  • Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym grożą nam wysokie kary pieniężne – do 5000 zł!

Rodzaje substancji niebezpiecznych w wybranych rodzajach sprzętu:
 

Rodzaj zużytego sprzętu

Rodzaj substancji niebezpiecznych

zawartych w sprzęcie

Zagrożenie dla ludzi i środowiska

Monitory, telewizory

Arsen, ołów, kadm, chrom, rtęć

Substancje te posiadają silne właściwości trujące, mutagenne i rakotwórcze

Lodówki

Freony

Główny czynnik odpowiedzialny za powstanie dziury ozonowej

Świetlówki

Rtęć i luminofory

Rtęć powoduje zaburzenia słuchu, wzroku, mowy, koordynacji ruchowej

Komputery

Związki bromu

Powodują schorzenia układu rozrodczego i nerwowego

                

 

Realizacja akcji  „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling” na          terenie powiatu gnieźnieńskiego

 

Na terenie Gminy Gniezno EkoWalentynki już zostały podsumowane.

 

W akcji wzięły udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Gniezno. W tym roku do akcji włączyła się również szkoła Podstawowa z Karniszewa z Gminy Mieleszyn.                              

W wyznaczonym przez szkoły terminie zostały odebrane baterie i drobne elektrośmieci. Sposób zbierania baterii i drobnego ZSEE  był dowolny. Odbiór baterii i ZSEE zagwarantował organizator. Na podsumowaniu akcji członkowie Siedliska rozdali lizaki w kształcie serca w zamian za przyniesione zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).  Sposób podsumowania EkoWalentynek również był dowolny, zależny od koordynatora akcji w danej szkole. Poniżej tabelka podsumowująca.

 

Lp.

Placówka oświatowa

 

                       Działania

1.

Filia Szkoła w Mnichowie

Gmina Gniezno

Lekcja omawiająca temat recyklingu i selekcji odpadów, wykonanie prac plastycznych – pokonkursowa  wystawa             w korytarzu szkoły

2.

Zespół Szkolno Gimnazjalny              w Szczytnikach Duchownych

Gmina Gniezno

Konkursy ekologiczne na plakat oraz przedmioty wykonane z recyklingu.

3.

Zespół Szkół w Jankowie Dolnym

Gmina Gniezno

Pogadanka nt. recyklingu. Apel podsumowujący. Pokaz mody z recyklingu.

4.

Zespół Szkolno–Gimnazjalny  w Zdziechowie

Gmina Gniezno

Pogadanka nt. recyklingu. Apel podsumowujący akcję w szkole.

5.

Szkoła Podstawowa                            w Modliszewku

Gmina Gniezno

Pogadanka  nt. recyklingu i selekcji odpadów. Konkurs na piosenkę ekologiczną. Wystawa przedmiotów wykonanych z recyklingu. Apel podsumowujący akcję.

6.

Szkoła Podstawowa                           w Goślinowie

Gmina Gniezno

Konkurs plastyczny nt. recyklingu – plakaty. Pogadanka na temat recyklingu i selekcji odpadów z projekcją filmu. Apel podsumowujący.

7.

Szkoła Podstawowa w Karniszewie

 Gmina Mieleszyn

Na lekcjach przyrody projekcja krótkich filmów: „Postępowanie ze zużytym sprzętem” oraz „Nie wyrzucają tylko sprzedają elektronikę”. Prezentacja przygotowana przez uczniów. Konkurs rysunkowy. Apel podsumowujący akcję.

 

Uczniowie przynieśli kilkadziesiąt kilogramów baterii oraz kilka kartonów drobnych elektrośmieci.

Za baterie i  ZSEE młodzi ekolodzy otrzymali lizaki.

 

Pamiętajmy-  lizak to  tylko symbol !

 

Każdy z nas dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i ZSEE zapobiega szkodliwym skutkom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

 

 

Szkoła Podstawowa w Modliszewku

Szkoła Podstawowa z Karniszewa

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych

Zespół Szkół w Jankowie Dolnym

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie

Filia Szkoła w Mnichowie

Szkoła w Goślinowie