„Recykling Daje Owoce”! Podsumowanie

Po raz kolejny zbieraliśmy na terenie Gminy Gniezno baterie i elektrośmieci. W ramach akcji, do grudnia w 20 wybranych miejscach w Polsce, organizowane są zbiórki elektroodpadów, w zamian za które rozdawane są pyszne owoce.

W Gminie Gniezno akcję zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni we współpracy z Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym  w Szczytnikach Duchownych i Zespołem Szkół w Jankowie Dolnym.

Zbiórkę  przeprowadzono  od 18 października do 9 listopada 2017 r.

 

Wszystkie informacje dotyczące zbiórki (miejsce, zasady zbiórki) były na bieżąco podawane na stronach internetowych Stowarzyszenia „Siedlisko”, ZSG w Szczytnikach Duchownych  i Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

 

Recykling elektroodpadów naprawdę przynosi owoce.

Pamiętaj

wszystkie elektrośmieci to odpady niebezpieczne, więc nie mogą trafiać do zwykłych śmieci!

 

Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i przekonanie każdego z nas, aby stare lodówki, suszarki, laptopy, telefony, baterie, świetlówki – jednym słowem wszystkie zużyte, zepsute i niepotrzebne sprzęty na prąd były segregowane i oddawane do recyklingu.


W ramach akcji „Recykling Daje Owoce”, rozdawaliśmy za elektrograty i baterie owoce. To oczywiście symbol akcji, mamy jednak nadzieję że ekologia, recykling i owoce, rzecz jasna, wyjdą nam wszystkim na zdrowie.


Liderami zbiórki i recyklingu ZSEE w Europie są kraje skandynawskie, w których, już kilka lat temu, zbierano rocznie kilkanaście kg elektroodpadów na mieszkańca – czyli osiągano poziom powyżej 50% recyklingu. 


Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są akcje edukacyjne (np. Recykling daje Owoce) czy zbiórki elektroodpadów przez samorządy. Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw. PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. W Polsce organizację zbiórki prowadzi m.in ERP (Europejska Platforma Recyklingu). Głównym partnerem akcji „Recykling daje owoce”  w Polsce jest Europejska Platforma Recyklingu.

Pomysłodawcą akcji jest
ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski
www.cycling-recycling.eu

 

 

Akcję w Gminie Gniezno organizują:
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych  i Zespół Szkół w Jankowie Dolnym.

Realizacja akcji  „Recykling daje owoce” na terenie Gminy Gniezno.

 

W akcji wzięły udział dwie szkoły z terenu Gminy Gniezno.                               

W wyznaczonym przez szkoły terminie zostały odebrane baterie i drobne elektrośmieci. Sposób zbierania baterii i drobnego ZSEE  był dowolny. Odbiór baterii i ZSEE zagwarantował organizator. Na podsumowaniu akcji członkowie Siedliska rozdali jabłka w zamian za przyniesione zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).  Sposób podsumowania akcji  również był dowolny, zależny od koordynatora w danej szkole.

 

Lp.

Placówka oświatowa

                       Działania

1.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny  w Szczytnikach Duchownych

Konkursy ekologiczne na plakat oraz pogadanka nt. recyklingu.

2.

Zespół Szkół w Jankowie Dolnym

 

Pogadanka nt. recyklingu, apel podsumowujący, wykonanie plakatów.

 

Uczniowie przynieśli kilkadziesiąt kilogramów baterii oraz kilka kartonów drobnych elektrośmieci, 4 komputery i 1 monitor.

Za baterie i  ZSEE młodzi ekolodzy otrzymali jabłka.

Pamiętajmy -  jabłko to  tylko symbol !

Każdy z nas dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i ZSEE zapobiega szkodliwym skutkom dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

SZCZYTNIKI DUCHOWNE

JANKOWO DOLNE

„Recykling Daje Owoce”!

Zapraszamy do udziału w akcji „Recykling Daje Owoce”!

W ramach akcji, w 20 wybranych miejscach w Polsce, organizowane są zbiórki elektroodpadów, w zamian za które rozdawane są pyszne owoce.

W Gminie Gniezno akcję organizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni we współpracy z Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych i Zespołem Szkół w Jankowie Dolnym.

Przynieś z mieszkania do punktu zbierania!

Zbieramy wszystkie elektroodpady

Zbiórka będzie prowadzona  od 18 do 31 października 2017 r.

 

Wszystkie informacje dotyczące zbiórki (miejsce, zasady zbiórki) będą na bieżąco podawane na stronach internetowych Stowarzyszenia „Siedlisko”, ZSG w Szczytnikach Duchownych i Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym.

 

Recykling elektroodpadów naprawdę przynosi owoce.

Pamiętaj

wszystkie elektrośmieci to odpady niebezpieczne, więc nie mogą trafiać do zwykłych śmieci!

 

Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i przekonanie każdego z nas, aby stare lodówki, suszarki, laptopy, telefony, baterie, świetlówki – jednym słowem wszystkie zużyte, zepsute i niepotrzebne sprzęty na prąd były segregowane i oddawane do recyklingu.
W ramach akcji „Recykling Daje Owoce”, rozdajemy za elektrograty owoce. To oczywiście symbol akcji, mamy jednak nadzieję że ekologia, recykling i owoce, rzecz jasna, wyjdą nam wszystkim na zdrowie.

Garść ważnych faktów
Kraje w Unii Europejskiej mają obowiązek selektywnej zbiórki elektroodpadów. W Polsce w roku 2015 mieliśmy obowiązek zbiórki i recyklingu 35% ZSEE ( zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), cel został przekroczony (38%). Obowiązkowy poziom zbierania w 2016 i 2017 wynosił już 40%, to stanowiło ok. 210 tys. ton elektroodpadów. Poziom rośnie znacząco już w 2018 (50%) i potem o 5%, co roku aż osiągniemy 65% zbiórki i recyklingu ZSEE. Bez zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów, nie damy rady osiągnąć tego celu! Największy problem z recyklingiem nadal stanowi nielegalna rozbiórka przez „złomiarzy”. Sprzęt nie trafia do legalnego systemu, czyli do profesjonalnych firm, które rozkładają ZSEE na drobne elementy, nie zanieczyszczając przy tym środowiska. „Złomiarze” niestety wyciągają, co wartościowsze fragmenty, przede wszystkim metale: aluminium czy miedź, a reszta ląduje na dzikich wysypiskach, w lasach i rowach.                                        
Liderami zbiórki i recyklingu ZSEE w Europie są kraje skandynawskie, w których, już kilka lat temu, zbierano rocznie kilkanaście kg elektroodpadów na mieszkańca – czyli osiągano poziom powyżej 50% recyklingu.  W ogonie stawki są nowe kraje Unii oraz Portugalia i Grecja, gdzie recykling jest na niskim poziomie.
Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są akcje edukacyjne (np. Recykling daje Owoce) czy zbiórki elektroodpadów przez samorządy. Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw. PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. W Polsce organizację zbiórki prowadzi m.in ERP (Europejska Platforma Recyklingu). ERP w całej Europie zebrała i przetworzyła w 2016 około 300 000 ton ZSEE. Zapowiada się, że w 2017 roku poziom ten zostanie przekroczony.
Głównym partnerem akcji „Recykling daje owoce”  w Polsce jest Europejska Platforma Recyklingu

Pomysłodawcą akcji jest
ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski
www.cycling-recycling.eu

 

Akcję w Gminie Gniezno organizują:
Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczytnikach Duchownych  i Zespół Szkół w Jankowie Dolnym.