Wieczornica 2023

Już po raz dwunasty spotkaliśmy się 5 listopada w Zespole Szkół w Szczytnikach Duchownych aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Jak co roku śpiewaliśmy pieśni patriotyczne przy akompaniamencie Jarosława Kusza na syntezatorze i Reginy Borkowskiej-Kędzierskiej na skrzypcach. Swoim głosem tradycyjnie wspomagała śpiewających Magdalena Pohl, nauczycielka ze szkoły w Szczytnikach Duchownych. Podziwiano występy uczniów pod kierunkiem Pani Magdaleny Wielgóreckiej oraz występy harcerzy z 44 Drużyny Harcerskiej „Buki” i Drużyny Starszoharcerskiej „Buczyna”. Całość poprowadziła Barbara Pomorska.

Tak piękna oprawa imprezy była możliwa dzięki połączeniu wysiłków wielu podmiotów: Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych z p. Dyrektor Lidią Modrzejewską - Kruger na czele, Stowarzyszeniom- Integracja i Siedlisko, KGW KURA ze Szczytnik Duchownych oraz sołectwu Szczytniki Duchowne.

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Dziękujemy przybyłym gościom, rodzicom, dziadkom, że zechcieli razem z nami wziąć udział w obchodach Święta Niepodległości.

WIECZORNICA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2022

Już po raz jedenasty spotkaliśmy się 6 listopada w Zespole Szkół w Szczytnikach Duchownych aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Jak zawsze było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Jarosława Kusza na syntezatorze, Reginy Borkowskiej-Kędzierskiej na skrzypcach i Marka Tanasia na gitarze. Swoim głosem wspomagała śpiewających Magdalena Pohl. Podziwiano występy uczniów z Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych pod kierunkiem Pani Magdaleny Wielgóreckiej oraz występy harcerzy z 44 Drużyny Harcerskiej Buki.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, min. Wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka i ks. proboszcz Tomasz Zakrzewski.

 

WIECZORNICA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2021

Jak co roku (już po raz dziesiąty) spotkaliśmy się 7 listopada br. aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości, tym razem poza murami szkoły w wiejskim parku w Szczytnikach Duchownych. Jak zawsze było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Jarosława Kusza oraz występy harcerzy z 44 Drużyny Harcerskiej Buki im. Harcmistrza Floriana Marciniaka. Po raz pierwszy na koniu wjechał Jakub Toffel (mieszkaniec Szczytnik Duchownych) z "17 Pułku Ułanów Wielkopolskich". Piękną oprawę Wieczornicy przygotowało KGW KURA i Sołectwo Szczytniki Duchowne. Gospodarze zadbali także o odpowiednią strawę i napoje.
Można powiedzieć, że zaszczepiliśmy ideę obchodów Święta Niepodległości poprzez wspólne śpiewanie, a za naszym przykładem poszli inni, organizatorzy śpiewów w swoich miejscowościach.
W tym roku Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "Siedlisko" w Lubochni wspólnie z KGW KURA ze Szczytnik Duchownych i Sołectwem Szczytniki Duchowne zorganizowało to wydarzenie.
 

Wieczornica 2021 - zaproszenie

 

Jak co roku spotykamy się aby uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych scala naszych mieszkańców- tych małych i tych dużych, dzieci, rodziców, dziadków. Tym razem spotykamy się na terenie parku wiejskiego w Szczytnikach Duchownych.
W tym roku Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej "Siedlisko" w Lubochni wspólnie z KGW KURA ze Szczytnik Duchownych i Sołectwem Szczytniki Duchowne organizuje to wydarzenie.

Narodowe Święto Niepodległości  - Wieczornica 2019 r.

Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. Jednak dopiero dwa lata przed II wojną światową  w 1937 r. ustanowiono Święto Niepodległości, by już w 1945 r. znieść je ustawą Krajowej Rady Narodowej. Przywrócono Narodowe Święto Niepodległości  w 1989 r. podczas obrad „okrągłego stołu”. Polska nigdy nie odzyskałaby niepodległości, gdyby nie heroizm naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Dlatego tak ważne jest zaszczepienie w młodych ludziach patriotyzmu. Święto obchodzone jest w Polsce w różny sposób. My od dziewięciu lat organizujemy Wieczornice, na których wspólnie śpiewamy pieśni. Są z nami harcerze, uczniowie, młodzież, dzieci, rodzice i dziadkowie.

Można powiedzieć, że zaszczepiliśmy ideę obchodów Święta Niepodległości poprzez wspólne śpiewanie, a za naszym przykładem poszli inni, organizatorzy śpiewów w swoich miejscowościach.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni zorganizowało  już po raz dziewiąty z Zespołem Szkół w Szczytnikach Duchownych i po raz drugi ze Stowarzyszeniem „Integracja” w Szczytnikach Duchownych obchody Święta Niepodległości.

Tak piękna oprawa imprezy była możliwa dzięki połączeniu wysiłków:

  • Stowarzyszenia "Siedlisko",
  • Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych z p. Dyrektor Lidią Modrzejewską - Kruger na czele,
  • Stowarzyszenia "Integracja",
  • sołtysa Szczytnik Duchownych.

Podczas uroczystości:
- śpiewano pieśni,
- podziwiano występy uczniów klasy 3a i klas 5 i 6 z Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych pod kierunkiem Pań Magdaleny Wielgóreckiej i Renaty Kiereś – Danielewicz oraz występy harcerzy z 44 Drużyny Harcerskiej Buki im. Harcmistrza Floriana Marciniaka pod kierunkiem Harcmistrzyni Drużynowej Buków Eweliny Tubackiej.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście z księdzem proboszczem Henrykiem Sobiereiskim na czele.
Całość poprowadziła Barbara Pomorska. Akompaniowali Jarosław Kusz na syntezatorze, Regina Borkowska- Kędzierska na skrzypcach i Marek Tanaś na gitarze. Swoim głosem wspomagała śpiewających Magdalena Pohl.
Przepiękną dekorację sali wykonali członkowie Stowarzyszenia Integracja ze Szczytnik Duchownych.
Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.
Dziękujemy przybyłym gościom, że zechcieli po raz kolejny wziąć udział w obchodach Święta Niepodległości.

 

Wieczornica 2018

Już po raz siódmy 4 listopada w Zespole Szkół w Szczytnikach Duchownych odbyło się spotkanie z okazji Święta Niepodległości. Ten Jubileuszowy Rok 2018 - Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Rok Pamięci Powstania Wielkopolskiego - chcieliśmy szczególnie uczcić. Dlatego zaprosiliśmy do wspólnego świętowania tancerzy ludowych, którzy zatańczyli tańce szamotulskie oraz Mikołaja Woźniaka, który zagrał na dudach wielkopolskich. Podczas uroczystości wystąpili także harcerze wraz z opiekunem Eweliną Tubacką i uczniowie klas 4 i 5 pod kierunkiem p. Katarzyny Kaźmierskiej. Jak zwykle akompaniował v-ce dyrektor szkoły p. Jarosław Kusz. Na skrzypcach zagrała Regina Borkowska - Kędzierska, a na gitarze p. Marek Tanaś. Całość poprowadziła p. Barbara Pomorska ze Stowarzyszenia "Siedlisko".Wieczór zakończył się nauką tańca szamotulskiego. Chętnych nie brakowało, szczególnie młodzież zgromadzona na sali ochoczo ruszyła w tany. Jak wiemy wspólne śpiewanie całymi rodzinami łączy pokolenia, tak było i tym razem. W pełnej sali znaleźli się przedstawiciele wszystkich pokoleń, od tych najmłodszych po starszych mieszkańców naszej gminy. Nie zabrakło też na uroczystości proboszcza Parafii w Kędzierzynie Henryka Sobiereiskiego i p. Marii Suplickiej, przyszłego wójta Gminy Gniezno.  
Dziękujemy za liczne przybycie, wspólne śpiewy i tańce. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację imprezy. Dziękujemy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gnieźnie za ufundowanie poczęstunku. Dziękujemy także Stowarzyszeniu Integracja ze Szczytnik Duchownych za włączenie się w obchody i piękne udekorowanie sali.
 
 

Wieczornica 2018

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu IX kadencji, 21 lutego 1989 r. w trakcie obrad Okrągłego Stołu. 11 listopada to dla nas Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. To właśnie 11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów nasz kraj pojawił się na mapie Europy. Wspomnianego dnia Józef Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność i heroizm naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Dlatego tak ważne jest zaszczepienie w młodych ludziach patriotyzmu. Kolejna Wieczornica z okazji obchodów Święta Niepodległości już za nami. Jak co roku na wspólne śpiewanie przyszły do ZSG w Szczytnikach Duchownych całe rodziny. Nie zabrakło też na uroczystości proboszcza Parafii w Kędzierzynie. Byli harcerze, szkolny zespół muzyczny i po raz pierwszy chór szkolny. Przez godzinę śpiewano pieśni, począwszy od Roty a skończywszy na Marszu Dąbrowskiego. Cieszymy się, że wspólne świętowanie już na stałe wpisało się w kalendarz imprez. Chcemy wszystkim podziękować za przybycie i zapraszamy za rok.

Szkoła w Szczytnikach Duchownych oraz stowarzyszenia: Siedlisko i Integracja po raz kolejny zaprosiły mieszkańców do wspólnego śpiewania piosenek patriotycznych i świętowania zbliżającego się 11 Listopada. Sala gimnastyczna szkoły tradycyjnie była pełna.

Wieczornica 2017

12 listopada odbyło się już szóste spotkanie z okazji Święta Niepodległości jak zawsze w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych. Wspólne śpiewanie całymi rodzinami połączyło pokolenia. Oprawę muzyczną zapewnili pan Jarek Kusz wicedyrektor szkoły oraz Regina Borkowska- Kędzierska, która grą na skrzypcach uatrakcyjniła wieczór. Do tego wystąpili harcerze wraz z opiekunem Eweliną Tubacką oraz szkolne kółko gitarowe pod kierunkiem p. Marka Tanasia. Pani Magda Pohl, nauczycielka ZSG w Szczytnikach Duchownych wspomagała swoim przepięknym głosem wykonanie pieśni. Nie zabrakło też na uroczystości proboszcza Parafii w Kędzierzynie Henryka Sobiereiskiego. Dla przypomnienia: Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu IX kadencji, 21 lutego 1989 r. w trakcie obrad Okrągłego Stołu. 11 listopada to dla nas Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. To właśnie 11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów nasz kraj pojawił się na mapie Europy. Wspomnianego dnia Józef Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich.

Wieczornica 2016

Za nami już szóste spotkanie z okazji Święta Niepodległości, które odbyło się jak zawsze w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Szczytnikach Duchownych. Wspólne śpiewanie całymi rodzinami łączy pokolenia. Tak było i tym razem. Do tego harcerze wraz z opiekunem Eweliną Tubacką i szkolny chór pod kierunkiem p. Marioli Sikory. Nie zabrakło też na uroczystości proboszcza Parafii w Kędzierzynie Henryka Sobiereiskiego.

Dla przypomnienia: Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu IX kadencji, 21 lutego 1989 r. w trakcie obrad Okrągłego Stołu. 11 listopada to dla nas Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. To właśnie 11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów nasz kraj pojawił się na mapie Europy. Wspomnianego dnia Józef Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność i heroizm naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę.