Kolejny etap projektu WIERZBA - WIERZymy w przyszłość, BAdamy przeszłość