Rozpoczął się  kolejny etap projektu WIERZBA - WIERZymy w przyszłość, BAdamy przeszłość.

 

Teraz młodzi mieszkańcy Wierzbiczan nadadzą imiona 4 wierzbom.❗️

Wierzby na mapach google: