WIERZBA - WIERZymy w przyszłość, BAdamy przeszłość !

 Zaczynamy projekt WIERZBA - WIERZymy w przyszłość, BAdamy przeszłość w ramach Projektu Wielkopolska Wiara 2020.

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Zadaniem Konkursu  MIKRODOTACJI WIELKOPOLSKA WIARA jest wspieranie min. grup nieformalnych  z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji projektów w ramach Sfery Pożytku Publicznego. Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych  w rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne. 

Projekt WIERZBA - WIERZymy w przyszłość, BAdamy przeszłość został zainicjowany przez grupę nieformalną  Wierzbowe Wierzbiczany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej Siedlisko w Lubochni, które jest Patronem projektu.

Projekt dotyczy drzewa – wierzby, które jest symbolem wsi Wierzbiczany, a które coraz rzadziej można spotkać na terenie sołectwa. Działania projektowe podzielono na pięć etapów realizowanych  od 15.04.- 30.09.2020 r. :

  • konkurs na logo wsi adresowany do mieszkańców Wierzbiczan,
  • plebiscyt na imiona dla czterech starych wierzb rosnących we wsi – imiona zaproponują i wybiorą najmłodsi mieszkańcy w czasie czerwcowych obchodów Dnia Dziecka,
  • warsztaty wikliniarskie dla 20 osób. Kurs wyplatania z wikliny zwieńczy wystawa prac uczestników,
  • sadzenie sadzonek wierzb przez mieszkańców w charakterystycznych punktach wsi oraz stworzenie obiektu architektury ogrodowej z wierzby,
  • finał projektu „Święto wierzby – imieniny wsi Wierzbiczany”. W tym dniu zostaną uroczyście nadane starym wierzbom imiona wyłonione w plebiscycie, które utrwalone będą na tabliczkach umiejscowionych przy drzewach.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców, integracja ludności odległych części wsi, starych i nowych mieszkańców, zaktywizowanie społeczności do działań na rzecz wspólnej sprawy.

Nie można pominąć efektów projektu. Dzięki niemu:

  • zostanie stworzona identyfikacja graficzna wsi,
  • nasadzenie drzew podkreśli naturalne walory sołectwa,
  • nadanie imion starym wierzbom pozwoli zachować najstarsze okazy będące świadkami historii miejscowości,
  • Imieniny wsi staną się kolejnym cyklicznym wydarzeniem organizowanym w sołectwie.
  • projekt stanie się pierwszym elementem większego przedsięwzięcia jakim będzie stworzenie ścieżki historyczno-przyrodniczej, co uczyni miejscowość bardziej atrakcyjną.

O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco!