Rozpoczęliśmy projekt "Łuska"

Rozpoczęliśmy projekt „Łuska”  Programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Dzięki zaangażowaniu młodzieży z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczytnikach Duchownych i Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym powstał projekt związany z osobą Konrada, który był pierwszą ofiarą wojny w Szczytnikach Duchownych.

Główną osią projektu jest  dążenie młodych ludzi do przekazania innym odbiorcom historii chłopca, jaką uda im się zebrać wśród rodziny, świadków ówczesnych zdarzeń oraz nakręcenia wariacji na temat dalszych jego losów.

Będą poszukiwać dogodnej dla siebie formy ekspresji i przekazu tej opowieści. Będzie to dziennikarskie śledztwo, fotografia, etiuda filmowa. Aby móc zrealizować te przedsięwzięcia do głównej osi projektu dołożono odnogi w postaci działań aktorskich, operatorskich i dziennikarko- fotograficznych. Wszystkie poznawane po kolei techniki będą się ze sobą splatać i spotykać w postaci reportażu z projektu, wystawy fotograficznej, etiudy filmowej. Projekt przeznaczony jest głównie dla młodzieży o zainteresowaniach dziennikarskich, fotograficznych, operatorskich i aktorskich. Jednak w grupie biorącej udział w projekcie znajdą się osoby o zainteresowaniach muzycznych, informatycznych i plastycznych. Młodzież zajmie się  zbieraniem i weryfikowaniem materiałów, doskonaleniem umiejętności dziennikarskich poprzez prowadzenie rozmów na żywo, emisją głosu, ruchem scenicznym, charakteryzacją, pracą z tekstem, rolą gestów, mimiką i  postawą ciała. Przewidziane są próby łączenia elementów choreografii z wypowiadanym tekstem, budową scenariusza oraz  budową i strukturą filmu. Młodzi nauczą się  obsługiwać  kamerę, edytować zgromadzony materiał wideo, zapoznają się z zasadami nagrywania dźwięku i  montażu oraz organizacją planu filmowego.

Natomiast celem projektu jest rozwinięcie u młodzieży umiejętności skutecznego planowania, pozyskiwania innych do współpracy oraz nabycie umiejętności analizy i oceny zasobów środowiska.

Będziemy na bieżąco informować o realizacji projektu, zmaganiach młodych w pokonywaniu trudności oraz ich sukcesach.

Zachęcamy do śledzenia prowadzonego przez młodzież  funpage'a „Projekt Łuska”.