Ratując pszczoły ratujemy plony - do Szlaku Piastowskiego przez pszczeli przystanek

Już od grudnia realizujemy projekt „Ratując pszczoły ratujemy plony - do Szlaku Piastowskiego przez pszczeli przystanek” w ramach konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” organizowanego przez Fundację Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego we współpracy z Santander Bank Polska S.A.
Projekt będzie realizowany do czerwca 2019 r.
Głównym celem projektu jest uświadomienie turystom i mieszkańcom Kaliny strategicznej roli owadów zapylających w środowisku przyrodniczym, przedstawienie wpływu chemizacji prac rolnych oraz zanieczyszczenia środowiska na gwałtowny spadek plonów w związku z ginięciem owadów zapylających oraz podjęcie działań wpływających na zatrzymanie procesu ginięcia owadów zapylających.
Poniżej link do do wywiadu udzielonego w Radio Gniezno oraz artykuł zamieszczony w Przemianach na Szlaku Piastowskim.

wywiad

Sukcesywnie będziemy informować o etapach realizacji projektu.

Ratując pszczoły ratujemy plony - do Szlaku Piastowskiego przez pszczeli przystanek

Już czwarty miesiąc trwa realizacja projektu w ramach programu „Tu Mieszkam, tu Zmieniam” Fundacji Santander. W tym czasie dokonaliśmy wyboru producenta konstrukcji zasiedlającej dla dzikich pszczół i trzmieli oraz wszystkich elementów edukacyjnych potrzebnych do zrealizowania projektu: tablicy „Poznajemy owady” informującej również o roli owadów zapylających i zagrożeniach dla ich egzystencji, interaktywny ul i grę edukacyjną.

"Pszczeli przystanek" będzie miejscem uatrakcyjniającym trasy rowerowo-piesze prowadzące do Szlaku Piastowskiego, w którym turyści poznają rolę i znaczenie dzikich pszczół i trzmieli w naturalnym środowisku ich występowania. Odbiorcami projektu są zarówno turyści odwiedzający Szlak Piastowski, mieszkańcy Gniezna, Kaliny i okolicznych miejscowości, w tym rolnicy, ogrodnicy i sadownicy.

Dlaczego po raz kolejny zajmujemy się ochroną owadów zapylających? Ponieważ w ostatnich dekadach nastąpił drastyczny spadek liczebności pszczół i innych owadów zapylających. Od końca lat dziewięćdziesiątych pszczoły znikają z uli. Zmniejsza się także drastycznie liczba pszczelich rodzin. Tymczasem pszczołom zawdzięczamy nie tylko miód czy inne produkty pszczele: są one kluczowe dla produkcji żywności, ponieważ to one zapylają rośliny, które spożywamy. Trzmiele, pszczoły samotnice i inne owady zapylające – wszystkie te owady pracują przez cały dzień zapylając rośliny uprawne i dziko rosnące. To owadom zapylającym zawdzięczamy warzywa takie jak pomidory czy cukinia, owoce – np. wiśnie i jabłka, czy zioła służące nam za przyprawy. W samej Europie ponad 4000 odmian warzyw zależy od zapylania przez pszczoły i inne owady. Śmierć pszczół to nasz ludzki problem. Nasze życie zależy od ich istnienia.

Ratując pszczoły ratujemy plony - do Szlaku Piastowskiego przez pszczeli przystanek

Zgodnie z harmonogramem projektu konstrukcja zasiedlająca owady jest już gotowa i zamontowana na Kalinie. Zachęcamy do obejrzenia! Dzięki pomocy i uprzejmości Nadleśnictwa Gniezno przygotowano również teren pod pozostałe elementy "Pszczelego przystanku" .
Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” organizowanego przez Fundację Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego we współpracy z Santander Bank Polska S.A.
Projekt będzie realizowany do czerwca 2019 r.
 

Pszczeli przystanek w miejscowości Kalina już otwarty!

Projekt zrealizowany w ramach konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” organizowanego przez Fundację Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego we współpracy z Santander Bank Polska S.A. Na wyposażenie pszczelego przystanku składa się interaktywny drewniany ul składający się z ramek edukacyjnych omawiających w ciekawy i skondensowany sposób najciekawsze aspekty pszczelarstwa, tablica informacyjna "Rola pszczół w ekosystemie", konstrukcja zasiedlająca dla dzikich pszczół i trzmieli, gra edukacyjna na temat społeczności pszczelej i jej roli w środowisku naturalnym oraz pożytków pszczelich wraz z ich zastosowaniem.

Dziękujemy NADLEŚNICTWU GNIEZNO! Dzięki współpracy i podpisanemu porozumieniu możliwe było sprawne zrealizowanie i zakończenie projektu 😊

Podsumowanie projektu

W podsumowaniu projektu wzięli udział: Dyrektor Regionu Santander Bank Polska S.A. Sławomir Stróżyk oraz kierownik obsługi klientów Przemysław Strzyżewski, wójt Gminy Gniezno Maciej Mądry, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno Michał Michalak, radny Gminy Gniezno Marian Kaźmierczak, sołtys Kaliny Paulina Andrzejewska, st. spec. Służby Leśnej ds. ochrony lasu, edukacji leśnej i turystyki Karolina Fiutak-Łachowska oraz członkowie Stowarzyszenia "Siedlisko".
 
Po uroczystym przecięciu wstęgi i zapoznaniu się z elementami pszczelego przystanku zaproszeni goście udali się do świetlicy wiejskie na Kalinie, gdzie przy słodkim poczęstunku dyskutowano o roli pszczół w ekosystemie i znaczeniu edukacji w tym zakresie.
 
Mamy nadzieję, że "Pszczeli przystanek" przyczyni się do realizacji zamierzonego  celu projektu jakim jest uświadomienie turystom Szlaku Piastowskiego i mieszkańcom Kaliny strategicznej roli owadów zapylających w środowisku przyrodniczym co przyczyni się do podjęcia działań wpływających na zatrzymanie procesu ginięcia owadów zapylających.