Podsumowanie projektu

W podsumowaniu projektu wzięli udział: Dyrektor Regionu Santander Bank Polska S.A. Sławomir Stróżyk oraz kierownik obsługi klientów Przemysław Strzyżewski, wójt Gminy Gniezno Maciej Mądry, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno Michał Michalak, radny Gminy Gniezno Marian Kaźmierczak, sołtys Kaliny Paulina Andrzejewska, st. spec. Służby Leśnej ds. ochrony lasu, edukacji leśnej i turystyki Karolina Fiutak-Łachowska oraz członkowie Stowarzyszenia "Siedlisko".
 
Po uroczystym przecięciu wstęgi i zapoznaniu się z elementami pszczelego przystanku zaproszeni goście udali się do świetlicy wiejskie na Kalinie, gdzie przy słodkim poczęstunku dyskutowano o roli pszczół w ekosystemie i znaczeniu edukacji w tym zakresie.
 
Mamy nadzieję, że "Pszczeli przystanek" przyczyni się do realizacji zamierzonego  celu projektu jakim jest uświadomienie turystom Szlaku Piastowskiego i mieszkańcom Kaliny strategicznej roli owadów zapylających w środowisku przyrodniczym co przyczyni się do podjęcia działań wpływających na zatrzymanie procesu ginięcia owadów zapylających.