Utworzenie ścieżek nordic walking w Gminie Gniezno – sołectwo Lubochnia