Zakończenie projektu

W niedzielę 5 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie tras nordic walking w Lubochni. Na uroczystość przybyli radni gminy, leśnicy - Karolina Łachowska, Włodzimierz Orchowski i ponad 90 fanów nordic walking. Gości przywitała prezes siedliska Maria Brykczyńska, następnie wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Mariuszem Nawrockim odsłoniła tablicę informacyjną i tym samym nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżek. Przebieg tras i obsługę QR kodów omówił Przemysław Szubert odpowiedzialny za realizację projektu. Przed wymarszem na trasę uczestnicy mini - rajdu otrzymali upominki (worki- plecaki) oraz zapoznali się z zasadami prawidłowego chodzenia z kijkami do nordic walking. Krótkiego wprowadzenia udzielił instruktor nordic walking Zdzisław Pawłowski.
Zakończenie imprezy odbyło się na przystani wodnej "Bielnik", gdzie uczestnicy mogli posilić się gorącą zupą, kanapkami i chrustem. Przepyszny poczęstunek przygotował @KompleksHotelowoRestauracyjnywStarejKamienicy