Uroczyste otwarcie tras

5 czerwca o godz. 12,00 przy parkingu leśnym w Dębówcu odbyło się uroczyste otwarcie tras.
Nie zabrakło przedstawicieli Gminy Gniezno, Nadleśnictwa Gniezno, radnych Rady Gminy Gniezno, ale przede wszystkim mieszkańców naszej Gminy, miasta Gniezno i Witkowa.
Po uroczystym powitaniu, przecięciu wstęgi i odsłonięciu tablicy informacyjnej uczestnicy wydarzenia przemaszerowali jedną z tras!
Na zmęczonych czekał już przygotowany catering - pyszny żurek, kanapki różnego rodzaju i ciasto.
 

Montaż tablic informacyjnych

 
Już tylko kilka dni dzieli nas od otwarcia tras (5 czerwca).
Dzisiaj zamontowano tablice, jutro oznaczenia ścieżek.
 

„Utworzenie ścieżek do spacerów Nordic walking na terenie Gminy Gniezno w sołectwie Dębówiec”

Już w niedzielę 5 czerwca o godz. 12,00.
Szczegóły na plakacie.
 
 

„Utworzenie ścieżek do spacerów Nordic walking na terenie Gminy Gniezno w sołectwie Dębówiec”

Montaż słupków pod znaki kierunkowe.
Członkowie Stowarzyszenia śpieszą się, by zdążyć z otwarciem tras w czerwcu. 
Projekt sfinansowany przez #GminaGniezno zrealizowany w porozumieniu z #NadleśnictwoGniezno
 
Prosimy o  udostępnianie informacji.
 
 

„Utworzenie ścieżek do spacerów Nordic walking na terenie Gminy Gniezno w sołectwie Dębówiec”

Poniżej mapka z wyznaczonymi trasami i ekipa pracująca przy wierceniu wykopów pod słupki.

Projekt sfinansowany przez #GminaGniezno zrealizowany w porozumieniu z #NadleśnictwoGniezno

Prosimy o udostępnianie informacji.

Utworzenie ścieżek do spacerów Nordic walking na terenie Gminy Gniezno w sołectwie Dębówiec

Od początku marca realizujemy  projekt związany z promowaniem turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych Gminy Gniezno tym razem w sołectwie Dębówiec.

Projekt realizowany będzie w okresie od 07.03.2022 r. do 30.09.2022 r. i zakłada wytyczenie czterech tras nordicwalking na terenach międzyleśnych okalających sołectwo Dębówiec  zróżnicowanych pod względem ich atrakcyjności i stopnia trudności oraz o różnej długości. Oprócz wytyczenia i oznakowania szlaków (stworzenie planu rozmieszczenia znaków kierunkowych i ich montaż) wiodących przez ciekawe przyrodniczo i krajobrazowo tereny zaplanujemy  miejsca do wypoczynku dla spacerowiczów (w projekcie tras wykorzystamy  istniejące punkty wypoczynku), tablicę informacyjną, mapę ze ścieżkami oraz regulamin korzystania ze ścieżek Nordicwalking. Ponadto na tablicy umieścimy kody QR umożliwiające przekierowanie na stronę z mapą ścieżek z możliwością śledzenia lokalizacji GPS oraz możliwością pobrania mapy w postaci elektronicznej ze strony www.siedlisko.gniezno.pl.

Śledzenie pozycji GPS będzie dodatkowym ułatwieniem dla poruszających się po wytyczonych ścieżkach. Cały projekt przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności naszego regionu poprzez dostępną informację jak przebiegają trasy nordicwalking, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy jak i osoby odwiedzające naszą gminę

Projekt dofinansowano przez #GminaGniezno

Mapa do pobrania

Cztery warianty tras:

- niebieska trasa - dł. ok. 7,2 km,
- zielona trasa - dł. ok. 5,3 km,
- żółta trasa - dł. ok. 4,8 km,
- czerwona trasa - dł. ok. 3,7 km.