• slajd1
  • slajd2
Logo Siedliska

SIEDLISKO

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej "SIEDLISKO" w Lubochni powstało w celu podejmowania działań mających poprawić warunki życia lokalnej społeczności poprzez zaktywizowanie i edukację mieszkańców. Działalność Stowarzyszenia ma uczynić lokalną społeczność aktywną i świadomą swojej mocy sprawczej w podejmowaniu działań i wpływie na jakość życia i stan środowiska.

Tradycyjna potańcówka do muzyki na żywo „tak jak drzewiej bywało”

 
Już 6 listopada o odz.19,00 na przystani wodnej Bielnik w Lubochni!
Już 6 listopada o godz. 19:00 na przystani wodnej Bielnik w Lubochni odbędzie się tradycyjna potańcówka do muzyki na żywo!
Skąd ten pomysł?
  1. Po pierwsze potańcówki organizowane na naszym terenie cieszyły się dużą popularnością i mieszkańcy dopytywali się kiedy następna?
  2. Po drugie podpisaliśmy z MikołajemWoźniakiem deklarację współpracy przy realizacji działania w ramach Programu „KULTURA W DRODZE”organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 
Warsztaty tańca i zabaw jak zwykle poprowadzi Mikołaj Woźniak ( dudziarz , muzyk tradycyjny , popularyzator historii) z gościem Tomaszem Kicińskim ( dudziarz, skrzypek ludowy, budowniczy dud).
 
Mikołaj Woźniak
Aktywny uczestnik ruchu rekonstrukcji historycznej w Polsce. Muzyk-samouk w dziedzinie muzyki dawnej i tradycyjnej. W swojej twórczości oraz działaniach mających charakter popularyzatorski podejmuje próbę przybliżenia ludziom wybranych aspektów życia muzycznego począwszy od średniowiecza do współczesności. Założyciel gnieźnieńskiego zespołu  muzyki dawnej Huskarl, z którym gości na licznych festiwalach krajowych i międzynarodowych. Zajmuje się muzyczną oraz artystyczną oprawą imprez o charakterze historycznym, tradycyjnym, archeologicznym i popularnonaukowym. Kontynuator wielkopolskich tradycji muzyczno-dudziarskich po wschodniej stronie Warty oraz niematerialnego dziedzictwa kulturowego w zakresie muzyki dawnej i tradycyjnej. Organizator lokalnych wydarzeń kulturalnych, warsztatów muzycznotanecznych oraz żywych lekcji historii dla młodzieży i dorosłych.
Tomasz Kiciński
Wieloletni nauczyciel gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach ze stażem gry wynoszącym 39 lat. Uczeń ś.p. Edwarda Ignysia w zakresie dud wielkopolskich od 1982 r. Swoją wiedzę oraz umiejętności przekazywał w Lesznie, Kościanie, Nietążkowie oraz rodzimym Bukówcu Górnym. Współpracuje artystycznie na wielu płaszczyznach związanych z muzyką tradycyjną oraz folkową. Występował w Niemczech, Francji, Włoszech, Bułgarii, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Węgrzech, Brukseli (Parlament Europejski), Krajach Beneluksu oraz Austrii (Filharmonia Wiedeńska).W 2018 roku zagrał w "Zimnej Wojnie" - polskim filmie dramatycznym  nominowanym do Oscara oraz nagrodzonym licznymi europejskimi nagrodami  filmowymi. W 2019 roku Telewizja Polska zrealizowała z nim dokument "Historia dudami opowiadana" .
Koncert muzyczny posiadający cechy tzw. "surowego brzmienia", a także charakterystycznej, dudziarskiej maniery wykonawczej pozwoli  ukazać muzykę tak jak "drzewiej" na wsi  bywało. Szczególnie istotnym elementem dla mieszkańców jest aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie działań kulturalnych związanych z wielkopolską kulturą tradycyjną.
Tematyka spotkania odnosić się więc będzie do wielkopolskiej muzyki tradycyjnej, wielkopolskich tańców, zabaw oraz pieśni ludowych oraz historii lokalnej związanej z muzyką tradycyjną.
Już teraz zapraszamy!

Nowy projekt!

Zaczynamy projekt związany z promowaniem turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych Gminy Gniezno - „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno – sołectwo Lubochnia".

Projekt realizowany będzie w okresie od 15.10.2021r. do 03.12.2021r. i zakłada wytyczenie czterech tras nordic walking na terenach międzyleśnych okalających sołectwo Lubochnia zróżnicowanych pod względem ich atrakcyjności i stopnia trudności oraz o różnej długości . Oprócz wytyczenia i oznakowania szlaków ( stworzenie planu rozmieszczenia znaków kierunkowych i ich montaż) wiodących przez ciekawe przyrodniczo i krajobrazowo tereny zaplanujemy cztery miejsca do wypoczynku dla spacerowiczów (w projekcie tras wykorzystamy dwa istniejące punkty wypoczynku, a dwa stworzymy nowe), tablicę informacyjną, mapę ze ścieżkami oraz regulamin korzystania ze ścieżek Nordic walking. Ponadto na tablicy umieścimy kody QR umożliwiające przekierowanie na stronę z mapą ścieżek z możliwością śledzenia lokalizacji GPS oraz możliwością pobrania mapy w postaci elektronicznej ze strony www.siedlisko.gniezno.pl. Śledzenie pozycji GPS będzie dodatkowym ułatwieniem dla poruszających się po wytyczonych ścieżkach.
 
Projekt dofinansowano przez #GminaGniezno

Projekt "EKO SPADEK = wiedza seniorów + działanie młodych"

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację Projektu "EKO SPADEK = wiedza seniorów + działanie młodych" w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który służy realizacji ogólnych celów Funduszy EOG będących formą pozauninjej pomocy zagranicznej udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Projekt realizowany będzie od stycznia 2022 r. do września 2023 r. Partnerami w projekcie będą Gmina Gniezno i LGD „Trakt Piastów”.

Więcej informacji wkrótce!

SPORT I REKREACJA

Rajdy rowerowe

Image

Nartorolki

Image

Spływy kajakowe

Image

POSZANOWANIE DLA TRADYCJI

Wieczornice

Image

Projekt Łuska

Image

Powrót do tradycji

Image

TROSKA O PRZYRODĘ

Ochrona dzikich pszczół

Image

Bioróżnorodność

Image

Pszczele przystanki

Image

ZERO WASTE

Image