Masz Głos

25 czerwca 2023 roku - Kawiarenka Obywatelska i Rodzinny Festiwal Gier Planszowych

25 czerwca odbyły się na terenie rekreacyjnym w Lubochni „maszgłosowe” wydarzenia. Były to działania związane z edukację obywatelską społeczności lokalnej. Frekwencja dopisała ! Zaplanowany Rodzinny Festiwal Gier Planszowych połączony z Kawiarenką Obywatelską już za nami.
Włącz zmianę! Tak zatytułowaliśmy nasze przedsięwzięcie! Nazwę zaczerpnęliśmy z dyskusyjnej gry karcianej wydanej przez Fundacja Pole Dialogu, która przybliża i pokazuje działania organizacji pozarządowych w Polsce. W tę, a także gry historyczne wydane przez IPN oraz klasyczne szachy i inne gry planszowe, znane i mniej znane, można było zagrać w niedzielę razem z radnymi oraz młodszymi i starszymi mieszkańcami Gminy, którzy odwiedzili naszą imprezę.
W Kawiarence Obywatelskiej czekały napoje, ciasta oraz przedstawiciele Rady Gminy Gniezno. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli - Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Nawrocki, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kamilla Butrymowicz, Przewodniczący Komisji Oświaty,Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Marian Kaźmierczak, Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Maria Brykczyńska oraz radny Bolesław Dziel. W wydarzeniu wzięły udział organizacje pozarządowe-gnieźnieńskie koło Polskiego Klubu Ekologicznego oraz OSP ze Strzyżewa Smykowego , z którymi można było porozmawiać o ich działalności, zaproponować zmiany, dowiedzieć się jak działa inicjatywa obywatelska. W trakcie eventu jedna z mieszkanek, zachęcona przez radnych, zbierała podpisy by móc skorzystać z prawa zabrania głosu podczas  dyskusji nad "Raportem o stanie Gminy Gniezno"  na sesji Rady Gminy Gniezno. I o taką zmianę nam chodzi! Zmień przyzwyczajenia, zaangażuj się w działalność społeczną ! Do tego nadal będziemy zachęcać w trakcie akcji Masz Głos.
 
Wydarzenie było dofinansowane z funduszu akcji Masz Głos której organizatorem jest Fundacja Stefana Batorego. Jej celem jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.
 
 

MASZ GŁOS

W ramach Akcji Masz Głos zaplanowano Plenerową Kawiarenkę Obywatelską i Rodzinny Festiwal Planszówkowy „Włącz zmianę”.

Już w niedzielę 25 czerwca odbędą się na terenie rekreacyjnym w Lubochni „maszgłosowe” wydarzenia. Są to działania związane z edukację obywatelską społeczności lokalnej.

Plenerowa Kawiarenka Obywatelska

Podczas Plenerowej Kawiarenki Obywatelskiej podyskutujemy na nurtujące nas tematy:

 • czy radna/y jest bezradna/y , co może, a co musi
 • Funduszu sołeckiego
 • informacji publicznej
 • obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ( mamy podjętą uchwałę)
 • konsultacji społecznych
 • inicjatywy lokalnej ( mamy podjętą uchwałę)
 • czym jest raport o stanie gminy

Rozdamy materiały informacyjne przygotowane przez Fundację Batorego i akcję Masz Głos.

Zaprosiliśmy  wójta i  radnych , którzy przybliżą mieszkańcom swoją rolę w Radzie oraz  poszczególnych Komisji. Wysłaliśmy także zaproszenia do organizacji pozarządowych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, żeby pokazać społeczności jak ważną rolę w życiu wsi odgrywają lokalni liderzy. W ramach konsultacji poruszymy temat przebudowy drogi gminnej przechodzącej przez os. Sosnowe.

Rodzinny Festiwal Planszówkowy „Włącz zmianę”

Skąd się wzięła nazwa?

Włącz zmianę! to dyskusyjna gra karciana Fundacji Pole Dialogu, która pokazuje działania organizacji pozarządowych w Polsce. Gra zainspirowała nas do zorganizowania wydarzenia Rodzinny Festiwal Planszówkowy.  Na uczestników czekają ciekawe gry planszowe, między innymi gry historyczne Instytutu Pamięci Narodowej. Będzie można także spróbować swoich sił w grze plenerowej Molkky oraz ułożyć wielkoformatowe puzzle Nadleśnictwa Gniezno.

Przyjdź i włącz zmianę–takie hasło nam przyświeca, żeby:

 • zaangażować mieszkańców w działalność społeczną,
 • chcieli zaproponować zmiany tam gdzie widzą taką konieczność,
 • zmienili swoje przyzwyczajenia i polubili na nowo zbliżające ludzi  gry planszowe

Akcja Masz Głos 

Już po raz drugi bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Masz Głos. Jest to projekt Fundacji Batorego wspierający organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. W ramach  programu uczestnicy zakładają pasieki społeczne, prowadzą warsztaty dla mieszkańców, monitorują stan drzew, składają petycje lub podejmują inne inicjatywy. Akcja Masz Głos pomaga im zrobić to wszystko we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem, a  najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę Super Samorząd i Super Głos.Akcja Masz Głos działa od 2006 roku i dotarła już do 1275 miast i wsi w całej Polsce.

Stowarzyszenie Siedlisko w tym roku podejmuje działania związane ze  zwiększeniem:

 • zaangażowania mieszkańców i władzlokalnych do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym,
 • zainteresowania mieszkańców udziałem w życiu publicznym,
 • zaangażowania mieszkańców w sprawy związane z partycypacją społeczną.

Ponadto podejmiemy próbę zaktywizowania społeczności lokalnej do działań na rzecz swoich miejscowości poprzez udział w organizowanych wydarzeniach.

Już 25 czerwca zaprosimy mieszkańców na  „Rodzinny Festiwal Planszówkowy”   oraz Plenerową Kawiarenkę Obywatelską pn. „Włącz zmianę”.

Planujemy zaprosić  lokalne władze,  organizacje pozarządowe, radnych  do udziału w Plenerowej Kawiarence Obywatelskiej.

Radni Gminy Gniezno przybliżą mieszkańcom rolę Rady i poszczególnych Komisji, a lokalne organizacje pozarządowe  omówią  rolę organizacji i pokażą jak można swoim zaangażowaniem zmienić coś w swoim życiu, relacjach z innymi jak i życiu całej gminy.