Zarząd Stowarzyszenia

 

Prezes - Maria Brykczyńska
Zastępca prezesa - Paulina Andrzejewska
Sekretarz - Karolina Łachowska
Skarbnik - Joanna Popek
Członek - Katarzyna Brzęcka

 

 

 

Zarząd nie pobiera wynagrodzenia za pełnione funkcje. Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.