Gotuję - nie marnuję!

Pod koniec sierpnia Pani Bernadeta Kwiatkowska  wraz z grupą osób, którym bliska jest idea gotowania bez marnowania pracowicie kroiła, smażyła, piekła, zagniatała, mieszała i próbowała.  Ich starania zakończyły się prawdziwą  bezresztkową ucztą.  Wspólna praca i biesiada były także  świetną okazją do poznania się i rozmawiania o tym, jak można dalej razem działać.  Dodatkowym produktem ich pracy jest kalendarz z przepisami na 2024 rok. Zapraszamy do  korzystania. 
 

„Ogród z klimatem”

Żyjemy w czasach, w których każdy z nas doświadcza konsekwencji  następujących zmian klimatu. Postępujący rozwój przemysłowy i napędzająca produkcja, nieustająco rosnąca konsumpcja, powodują stały wzrost emisji szkodliwych gazów, degradację wód i gleb, ubożenie ekosystemów i wiele innych negatywnych dla środowiska skutków. Przyczynia się to, do podniesienia temperatury powietrza, zmiany rozkładu opadów, topnienia lodowców, wzrostu poziomu oraz temperatury mórz i oceanów. 

Znamy przyczyny tych negatywnych zmian i rośnie społeczna świadomość związana  z odpowiedzialnością każdego z nas za stan środowiska. Chcemy mieć wpływ na tę sytuację i posiadać możliwość dokonywania wyborów, które  zmniejszają nasze negatywnego oddziaływanie.

Wyboru takiego działania, by poprawić stan środowiska, może dokonać każdy z nas w wielu codziennych obszarach. Jednym z nich jest sposób prowadzenia naszego własnego, przydomowego ogrodu.

Każdy ogrodnik może uprawiać ziemię w taki sposób, by mieć swój udział w cofaniu zegara klimatycznej katastrofy, a przy tym produkować zdrową żywność i cieszyć się pięknem naturalnego, kipiącego życiem

ogrodu, w którym: 

 • Segregujemy odpady.

 • Wytwarzamy własny kompost.

 • Posiadamy wydajny system nawadniania roślin, gromadzimy i wykorzystujemy deszczówkę.

 • Dostosowujemy gatunki, odmiany roślin do panujących warunków siedliskowych w ogrodzie, aby

 • niepotrzebnie nie zużywać wody.

 • Ściółkujemy.

 • Nie stosujemy torfu do zakwaszania podłoża, gdyż nie chcemy  niszczyć ginących torfowisk.

 • Nie sadzimy gatunków obcych, inwazyjnych, ponieważ zagrażają rodzimej roślinności.

 • Stosujemy opryski tylko tam, gdzie jest to bezwzględnie wymagane do zachowania wrażliwych na

 • przetrwanie kolekcji roślin.

 • Zbieramy nasiona, by nie kupować i nie obciążać środowiska produkcją kolejnych nasion. Stosujemy

 • zasady ogrodnictwa permakulturowego.

 • Nie kopiemy, tylko tworzymy, np. grządki z warstwami różnych materiałów. 

 • Zamiast kupować nowe rośliny, wymieniamy się z sąsiadami. 

 • Staramy się wykorzystywać możliwie przyjazne środowisku źródła energii.

 • Dbamy i kupujemy trwały sprzęt, aby nie wytwarzać nadmiernej ilości szkodliwych elektrośmieci.

 • Nie kupujemy opakowań jednorazowych, korzystamy z opakowań w 100% biodegradowalnych.

 • Nasz ogród jest schronieniem dla dzikich zwierząt, m.in. owadów, drobnych gryzoni, jeży, ptaków i nietoperzy.

Pragniemy, aby w Gminie Gniezno jak najwięcej ogrodów spełniało wymienione wyżej kryteria.

Chcemy promować przyjazne dla klimatu i dla biosfery ogrody oraz tworzyć wspólnotę ludzi podobnie realizujących swoje ogrodnicze pasje.Dlatego Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko”  w Lubochni ogłasza konkurs na:    „ Ogród z klimatem”

 

                        Regulamin konkursu „Ogród z klimatem”

Cele konkursu: 

 • Pogłębienie wiedzy na temat zmian klimatu.

 • Pogłębienie wiedzy na temat  działań  mających  na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków.

 • Zwiększenie bioróżnorodności w przydomowych ogródkach. 

 • Uświadomienie uczestnikom konkursu roli owadów zapylających oraz znaczenia występowania  w lokalnym

 • środowisku różnorodnych roślin nektaro i pyłkodajnych. 

 • Promowanie odpowiedzialnych i zrównoważonych  metod uprawiania ogrodu.

 • Kształtowanie odpowiedzialnej postawy proekologicznej. 

 • Poprawa środowiska naturalnego w skali lokalnej. 

Warunki konkursu :

 • Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Gniezno.  

 • W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej. 

 • Przystępując do  konkursu uczestnik deklaruje , że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu 

 • i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w powyższym  regulaminie.

 • Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  organizatora na potrzeby

 • konkursu, w tym: 

– zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, 

– zgodę na publikację zdjęć ogrodu uczestnika oraz własnego wizerunku i przekazanie praw  autorskich zdjęć

na rzecz organizatora konkursu.

 

Zadanie konkursowe:

 

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu, w zgłaszanym do konkursu ogrodzie, spełnienia  przynajmniej  trzech z poniżej punktowanych przedstawionych kryteriów: 

 

 1. Różnorodności występujących roślin , w tym ilość roślin nektaro i pyłkodajnych oraz roślin wieloletnich : 0 – 10 pkt.

 2. Braku gatunków obcych i inwazyjnych:  0 – 10 pkt.

 3. Obecności ziół, jarzyn, drzew i krzewów owocowych, podnoszących walory użytkowe ogrodu :  0 – 10 pkt. 

 4. Powtórnego wykorzystania drewna i innych przyjaznych środowisku materiałów do przygotowania małej architektury

 5. ogrodowej ( budki lęgowe, karmniki, poidełka, „domki”  dla dzikich zwierząt): 0-10 pkt. 

 6. Segregowaniu  odpadów: 0-1 pkt.

 7. Posiadaniu kompostownika:  0-1 pkt.

 8. Zastosowaniu rozwiązań sprzyjających retencji wody oraz/lub oszczędnego systemu nawadniania roślin: 0-5 pkt.

 9. Zastosowaniu ściółkowania:  0-1 pkt.

 10. Zastosowaniu naturalnych metod ochrony roślin 0-1 pkt.

 11. Zastosowaniu przyjaznych środowisku źródeł energii,  w tym stosowanie ręcznych narzędzi :  0-1 pkt.

 12. Pomysłowość i oryginalność, ogólne wrażenie  0 – 10 pkt.

 

Tryb zgłaszania: 

 

 • zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres, dane kontaktowe  ( adres mailowy lub nr telefonu),

 • 3 zdjęcia ogrodu w formie cyfrowej, opis ogrodu na formularzu w załączniku nr 1, załącznik nr 2

 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 • zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: 

 • właściciela ogrodu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci), 

 • osoby trzecie (ale tylko pod warunkiem uzyskania pisemnego upoważnienia właściciela  ogrodu), 

 

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres Stowarzyszenia Na  Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31 lipca 2023 roku.

 

Ocena Komisji Konkursowej:

 

Na podstawie nadesłanych fotografii i opisów Komisja Konkursowa zakwalifikuje,  a następnie w uzgodnionym z właścicielem terenu terminie, dokona wizytacji zgłoszonego do udziału ogrodu. 

Rozstrzygnięcie Konkursu będzie przebiegało dwuetapowo: 

I etap - Komisja oceniać będzie wizerunek ogrodu ze zdjęć i wybierze najładniejsze ogrody do  II etapu. 

II etap - Komisja dokona oględzin wybranych ogrodów w terenie. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 września 2023 roku.

Wyniki konkursu będą przedstawione 16 września 2023 roku podczas podsumowania na Przystani Wodnej Bielnik oraz na stronie www Siedliska i Urzędu Gminy oraz w aplikacji  Nice Town i FB 

Przewidziano nagrody w postaci:

 • 8 zbiorników na deszczówkę,

 • 50 sztuk roślin nektarodajnych.

Organizatorzy pozostawiają sobie prawo, w przypadku  wyróżnienia mniejszej ilości uczestników, do rozdysponowania  większej liczby roślin wśród uczestników konkursu. 

                                    

 

ZAŁĄCZNIKI 

https://docs.google.com/document/d/1kAcy_n4HNt7T7r2DVgD6EAwEnvVQDBh_/edit

należy wydrukować, wypełnić i odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warsztaty "dom bez chemii"

Czy w dzisiejszym sterylnym świecie, w którym wszelkie bakterie i ogólnie pojęty brud staramy się usuwać każdego dnia z naszego otoczenia, można jeszcze zadbać o środowisko, o siebie i zrobić ten porządek bez silnych środków? Czy zatem istnieje szansa, by nasz dom był bez chemii? Pod okiem Natalii Adamczyk z Mydlarni Paprotka z Poznania, mieszkanki naszej gminy miały możliwość zdobyć know-how w tym temacie. W sobotę 28 stycznia w świetlicy wiejskiej w Lubochni odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Eko Spadek. Atmosfera sprzyjała, by panie przez cztery pracowite godziny wykonały mydło gospodarcze stanowiące bazę do - płynu do prania, mleczka czyszczącego, czy płynu do naczyń, pastę uniwersalną, masło do ciała, balsam do ust i peeling do ciała. Czas minął na łączeniu tego co miłe z pożytecznym. No i smacznym, bo pyszne kanapki przygotowała dla nas Kuchnia Twojej Mamy z Jagody Sam.

Więcej informacji o całym projekcie "EKO SPADEK" na blogu: https://ekospadek.blogspot.com/

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PROJEKT W PIGUŁCE

Stowarzyszenie Siedlisko otrzymało grant w wysokości 20.000 Euro na realizację szeregu działań służących lepszej integracji mieszkańców i mieszkanek oraz przygotowujących społeczność lokalną do większego zaangażowania obywatelskiego. Grantodawcą jest program Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG.

 

 

Przyznana dotacja: 20.000 Euro

Czas trwania projektu: 21 miesięcy

Liczba osób, które wezmą udział: około 650

Lokalizacja wydarzeń - Gmina Gniezno: świetlice wiejskie - Lubochnia, Wierzbiczany, Urząd Gminy

Zorganizujemy:

13 warsztatów

2 wycieczki do ogrodu przy pasiece “Darz Ul” w Trzuskołoniu

1 wystawę powarsztatową

1 konkurs na "Ogród z klimatem"

1 debatę publiczną z udziałem władz samorządowych - Jak się żyje w naszej gminie z perspektywy młodszych i starszych mieszkańców?

1 konsultacje społeczne -Jakie działania Gmina Gniezno powinna podjąć, aby zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych na terenie gminy?

1 Święto Sąsiadów, do udziału w którym zaprosimy wszystkich mieszkańców Gminy.

Wydrukujemy 180 plakatów

Stworzymy 3 społeczne Ogrody 5 Zmysłów, 1 cyfrowy kalendarz z radami seniorów dotyczącymi zdrowej kuchni, ogrodu, wykorzystania różnych materiałów ponownie, 1 wystawę fotografii

Będziemy prowadzić dziennik projektu https://ekospadek.blogspot.com/

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy, szczególnie w wieku 55 +. oraz młodzież, do udziału w projekcie EKOSPADEK. Skorzystajcie z wyjątkowej okazji i weźcie udział w tworzeniu nowej gminy Gniezno, bardziej przyjaznej dla ludzi i środowiska, bardziej ekologicznej. Zaczniemy od stworzenia sąsiedzkiej sieci. Pierwsze spotkanie pt” Między nami sąsiadami” odbędzie się 19.02. 9.00-13.00 w świetlicy na Kalinie. W jego trakcie odbędą się warsztaty umożliwiające bliższe poznanie się i wspomagające przeprowadzenie debaty publicznej. Warsztaty poprowadzi psycholożka Katarzyna Tomaszewska. Drugie spotkanie - warsztaty cyfrowe. 26.02., 9.00 - 13.00 26.02 świetlica Wierzbiczany. Podczas zajęć będzie można nauczyć się korzystania z aplikacji NiceTown, skanera QR kodów oraz narzędzi umożliwiających współpracę i komunikację z wykorzystaniem możliwości jakie daje internet. Liczymy na to, że młodsi uczestnicy pomogą seniorom oswoić technologię. Trzecie spotkanie 26.03 9-13.00 świetlica w Lubochni “Dogadajmy się” - warsztaty komunikacji interpersonalnej. Ten moduł zostanie zakończony w kwietniu debatą publiczną z udziałem władz samorządowych na temat “Jak się żyje w naszej gminie z perspektywy młodszych i starszych mieszkańców?” Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 693 423 720 lub emailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Można się zgłosić tylko na wybrane działanie.

Ekospadek

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy, szczególnie w wieku 55 +. oraz młodzież,  do udziału w projekcie EKOSPADEK

Skorzystajcie z wyjątkowej okazji i weźcie udział  w tworzeniu nowej gminy Gniezno, bardziej przyjaznej dla ludzi i środowiska, bardziej ekologicznej.  Zaczniemy  od stworzenia sąsiedzkiej sieci. 

Pierwsze spotkanie pt. ”Między nami sąsiadami”  odbędzie się  12.02. 9.00 - 13.00 w świetlicy w Lubochni. W jego trakcie odbędą się bezpłatne warsztaty umożliwiające bliższe poznanie się i  wspomagające przeprowadzenie debaty publicznej. Warsztaty poprowadzi psycholożka Katarzyna Tomaszewska. 

Drugie spotkanie - bezpłatne warsztaty cyfrowe.  26.02.  9.00 - 13.00 świetlica  Wierzbiczany. Podczas zajęć będzie można nauczyć się korzystania z aplikacji NiceTown, skanera QR kodów oraz narzędzi umożliwiających współpracę i  komunikację z wykorzystaniem możliwości jakie daje internet. Liczymy na to, że młodsi uczestnicy pomogą seniorom oswoić technologię. 

Trzecie spotkanie 26.03. 9.00 - 13.00 świetlica w Lubochni “Dogadajmy się” - bezpłatne warsztaty komunikacji interpersonalnej. 

Ten moduł zostanie zakończony w kwietniu debatą publiczną z udziałem władz samorządowych na temat “Jak się żyje w naszej gminie z perspektywy młodszych i starszych mieszkańców?” do udziału w której już dziś serdecznie zapraszamy.

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 
tel. 693 423 720
lub emailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Można się zgłosić tylko na wybrane działanie.

EKO SPADEK = wiedza seniorów + działanie młodych

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację Projektu "EKO SPADEK = wiedza seniorów + działanie młodych" w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który służy realizacji ogólnych celów Funduszy EOG będących formą pozauninjej pomocy zagranicznej udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Projekt realizowany będzie od stycznia 2022 r. do września 2023 r. Partnerami w projekcie będą Gmina Gniezno i LGD „Trakt Piastów”.

Więcej informacji https://ekospadek.blogspot.com/