Narodowe Święto Niepodległości  - Wieczornica 2019 r.

Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. Jednak dopiero dwa lata przed II wojną światową  w 1937 r. ustanowiono Święto Niepodległości, by już w 1945 r. znieść je ustawą Krajowej Rady Narodowej. Przywrócono Narodowe Święto Niepodległości  w 1989 r. podczas obrad „okrągłego stołu”. Polska nigdy nie odzyskałaby niepodległości, gdyby nie heroizm naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Dlatego tak ważne jest zaszczepienie w młodych ludziach patriotyzmu. Święto obchodzone jest w Polsce w różny sposób. My od dziewięciu lat organizujemy Wieczornice, na których wspólnie śpiewamy pieśni. Są z nami harcerze, uczniowie, młodzież, dzieci, rodzice i dziadkowie.

Można powiedzieć, że zaszczepiliśmy ideę obchodów Święta Niepodległości poprzez wspólne śpiewanie, a za naszym przykładem poszli inni, organizatorzy śpiewów w swoich miejscowościach.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni zorganizowało  już po raz dziewiąty z Zespołem Szkół w Szczytnikach Duchownych i po raz drugi ze Stowarzyszeniem „Integracja” w Szczytnikach Duchownych obchody Święta Niepodległości.

Tak piękna oprawa imprezy była możliwa dzięki połączeniu wysiłków:

  • Stowarzyszenia "Siedlisko",
  • Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych z p. Dyrektor Lidią Modrzejewską - Kruger na czele,
  • Stowarzyszenia "Integracja",
  • sołtysa Szczytnik Duchownych.

Podczas uroczystości:
- śpiewano pieśni,
- podziwiano występy uczniów klasy 3a i klas 5 i 6 z Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych pod kierunkiem Pań Magdaleny Wielgóreckiej i Renaty Kiereś – Danielewicz oraz występy harcerzy z 44 Drużyny Harcerskiej Buki im. Harcmistrza Floriana Marciniaka pod kierunkiem Harcmistrzyni Drużynowej Buków Eweliny Tubackiej.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście z księdzem proboszczem Henrykiem Sobiereiskim na czele.
Całość poprowadziła Barbara Pomorska. Akompaniowali Jarosław Kusz na syntezatorze, Regina Borkowska- Kędzierska na skrzypcach i Marek Tanaś na gitarze. Swoim głosem wspomagała śpiewających Magdalena Pohl.
Przepiękną dekorację sali wykonali członkowie Stowarzyszenia Integracja ze Szczytnik Duchownych.
Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.
Dziękujemy przybyłym gościom, że zechcieli po raz kolejny wziąć udział w obchodach Święta Niepodległości.