Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno – sołectwo Lubochnia".

Zaczynamy projekt związany z promowaniem turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych Gminy Gniezno- „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno – sołectwo Lubochnia".
 
Projekt realizowany będzie w okresie od 15.10.2021r. do 03.12.2021r. i zakłada wytyczenie czterech tras nordic walking na terenach międzyleśnych okalających sołectwo Lubochnia zróżnicowanych pod względem ich atrakcyjności i stopnia trudności oraz o różnej długości . Oprócz wytyczenia i oznakowania szlaków ( stworzenie planu rozmieszczenia znaków kierunkowych i ich montaż) wiodących przez ciekawe przyrodniczo i krajobrazowo tereny zaplanujemy cztery miejsca do wypoczynku dla spacerowiczów (w projekcie tras wykorzystamy dwa istniejące punkty wypoczynku, a dwa stworzymy nowe) , tablicę informacyjną, mapę ze ścieżkami oraz regulamin korzystania ze ścieżek Nordic walking. Ponadto na tablicy umieścimy kody QR umożliwiające przekierowanie na stronę z mapą ścieżek z możliwością śledzenia lokalizacji GPS oraz możliwością pobrania mapy w postaci elektronicznej ze strony www.siedlisko.gniezno.pl. Śledzenie pozycji GPS będzie dodatkowym ułatwieniem dla poruszających się po wytyczonych ścieżkach. 
 
Projekt dofinansowano przez #GminaGniezno